نویسنده = مسعود صادقی راد
تعداد مقالات: 1
1. ششمین فصل از کاوش‌های باستان شناختی تپه، پاتپه (ملایر - حوضه آبگیر سد کلان)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396

حسین توفیقیان؛ مسعود صادقی راد