نویسنده = سید رسول موسوی حاجی
مطالعة گچبری‌های مکشوفه از محوطة اسلامی شاه نشین فریم

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 183-194

هانیه حسین نیا امیرکلایی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مهدی عابدینی عراقی


پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

هوشنگ رستمی؛ رضا مهر آفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


مطالعه تطبیقی گچبری‌های نویافته تپه قزل قلعه فراهان

دوره 2، شماره 1، مرداد 1396

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین