نویسنده = یونس یوسف وند
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه سفال دوره مس‌سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

پریسا ناصری؛ محمود حیدریان؛ محمد اقبال چهری


3. بررسی جریانهای تأثیرگذار در خلق نقوش گچبری های شهر تاریخی سیمره

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

فرشاد میری؛ یونس یوسف وند


4. مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-42

حامد تقی زاده؛ محمود حیدریان؛ اکبر عابدی