نویسنده = مجید ساریخانی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی بر نقش‌مایه‌های آلات موسیقی در تمدن‌های ایلام و میان‌رودان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-56

مجید ساریخانی؛ مرجان هوشیاری


2. محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ زهره نیکویی