نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. نقش کورتَش و سازمان اداری-اجتماعی آن در اقتصاد شاهی تخت جمشید

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-108

فرشاد میری؛ رضا مهرآفرین؛ علیرضا خسروزاده


2. مطالعه کانی نگاری سفالهای لبه واریخته (اوروک) آغاز ایلامی چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده


3. محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ زهره نیکویی