نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و لایه‌نگاری محوطه‌ی بَرده کُنته مهاباد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-58

علیرضا هژبری نوبری؛ سیدمهدی موسوی؛ عبدالکریم اسمعیلی؛ شاهین آریامنش


2. سنجان، سکونتگاه اولیه مهاجران زرتشتی در هند

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-120

فاطمه کریمی؛ سید رسول موسوی حاجی


3. بررسی و تحلیل تاثیر نقش ‌مایه‌ها‌ و عناصر فرهنگی و هنری هلنیسم و سامی بر فرهنگ و هنر الیماییان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

اکرم حکمتی نیا؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر


4. نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

سید رسول موسوی حاجی