نویسنده = سید مهدی موسوی کوهپر
بررسی و لایه‌نگاری محوطه‌ی بَرده کُنته مهاباد

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-58

علیرضا هژبری نوبری؛ سیدمهدی موسوی؛ عبدالکریم اسمعیلی؛ شاهین آریامنش


سنجان، سکونتگاه اولیه مهاجران زرتشتی در هند

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 109-120

فاطمه کریمی؛ سید رسول موسوی حاجی


بررسی و تحلیل تاثیر نقش ‌مایه‌ها‌ و عناصر فرهنگی و هنری هلنیسم و سامی بر فرهنگ و هنر الیماییان

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396

اکرم حکمتی نیا؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر


نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395

سید رسول موسوی حاجی