⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

به اطلاع کلیه کاربران نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام می رساند که سامانه در حال به روز رسانی می باشد و به زودی به صورت کامل راه اندازی خواهد شد. از کلیه کاربران خواهشمند است با توجه به نکات زیر، به کارتابل خود مراجعه کرده و اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنند.

• نام کاربری، ایمیل شما در سامانه قدیم است. برای دریافت رمز عبور از گزینه فراموشی رمز استفاده کنید.

اگر در سامانه جدید مجله نقش داوری شما حذف شده است با آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمایید. 

• اطلاعات مربوط به مقاله ها هنوز به طور کامل منتقل نشده است. در این باره اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

• ارسال مقاله جدید تنها از طریق این سامانه امکان پذیر است.

• برای پیگیری مقاله های قبلی خود تا زمان راه اندازی کامل این سامانه به آدرس (https://journal.sku.ac.ir/IAEJ/Fa) مراجعه کنید.

• هرگونه مشکل در ورود و تکمیل اطلاعات را به آدرس ایمیل  heydarianm@sku.ac.ir ارسال نمایید تا در اسرع وقت بررسی شود.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام از سال 1395 به عنوان مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی ایران منتشر می شود. هدف این نشریه انتشار مقالات، پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری پیش از دوران اسلامی است.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام بنا به نامه شماره 1128د/100 مورخ 1395/9/3 همکاری خود را با انجمن علمی باستان شناسی ایران جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیت‌های انجمن آغاز کرده است.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

توالی انتشار

 دو فصلنامه

 رتبه در وزارت علوم در ارزیابی  1400

ب

 نوع داوری

 دوسو ناشناس

 زبان نشریه

 فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)

 نوع انتشار

 چاپی و الکترونیکی

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است.

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

 

نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام در سال 1400، هزینه ای بابت چاپ دریافت نمی کند.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1400 

ابر واژگان

نشریات مرتبط